Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

Четвъртък, 24 Май 2018 09:43

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Днес, 24 май, празнуваме красотата на нашия език, богатството на българската култура и самочувствието, че сме потомци на народ дал писмеността на славянския народ – Празника на българската просвета и култура и на славянската писменост.
В един от най-тържествените дни от годината почитаме делото на светите братя Кирил и Методий за образователното и духовното израстване не само на българската нация, но и на други народи по света. Горди сме от това богато наследство и с радост го предаваме на новите поколения, за да продължат да надграждат постигнатото от страната ни в културата, изкуството, науката.

С искрени пожелания за светъл празник и много топлина, и радост в домовете Ви!

РЪКОВОДСТВОТО НА
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА
МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ
НАДЗОР

 
Вторник, 22 Май 2018 11:19

Уведомление за санитарен продукт от производителя - GEBERIT GROUP, Швейцария, който представлява потенциален риск за потребителите

Международната корпорация Geberit Group със седалище в Щвейцария, произвеждаща санитарно – технически продукти, с цел предотвратяване на потенциални инциденти, уведомява своите клиенти, за възможна опасност при употребата на почистващия препарат Geberit за дюзата на тоалетна Geberit AquaClean (GAC) от серията AquaClean  8000 plus или Balena 8000. Почистващата течност (дезинфектант) се състои от вода, почистващи препарати и за да замени компоненти опасни за околната среда е добавена лимонена киселина от април 2011 г. Почистващата течност се насочва към дюзата през линия от маркучи, която има също така и Т-образна част. Последната е изработена от пластмаса във всички продукти, произведени след февруари 2014 г., а в по-старите от месинг.

Geberit Group установява, че лимонената киселина в дезинфектанта при определени условия може да доведе до корозия на месинговата Т-образна част. В някои случаи това може да причини теч от устройството и в резултат на това повреда, която би могло да предизвика пожар.  Възможно е също така, капки от сместа - вода и почистващ препарат за дюзата, да излязат извън линията маркучи и да попаднат върху щепсела. Според проучване на Geberit Group, в много редки случаи, лимонената киселина в дизенфектанта причинява корозия на електрическите контакти, ако достигне щепсела, след което започва електромиграция. Последната води до създаване на електрическо напрежение носещо риск от генериране на топлина в количество, достатъчно за възпламеняване на околните пластмасови части и от там на целия продукт.

продължава>
 
Вторник, 22 Май 2018 10:27

Информация за изтегляне и изземване на композитни газови бутилки от типа PrimaDonna/Compolite CS

В Държавната агенция за метрологичен и технически надзор е постъпило писмо от Министерство  на икономиката, чрез Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз за мярка, предприета от Дания за изтеглянето и изземването на композитни газови бутилки от типа PrimaDonna/Compolite CS от 5 кг. И 10 кг., произведени от Composite Scandinavia.

Бутилките са били подложени на изпитвания на горене, но тестовете са показали несъответствие с изискванията на точки от стандарт EN 12245:2002 и изискванията, определени в Директива 2008/68/ЕО относно вътрешния превоз на опасни товари. Поради това датските власти са разпоредили на разпространителя да изтегли от търговската мрежа описаните бутилки и да изземе тези, които са в притежание на потребителите. Подобни мерки са предприети и от Финландия, Швеция и Норвегия.

Няма информация бутилките да се разпространяват на територията на Република България.

 
Петък, 18 Май 2018 15:47

 
Петък, 18 Май 2018 14:47

 
Петък, 18 Май 2018 12:46

 


Банер
Банер