Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

Петък, 02 Декември 2016 15:40

За по-малко от година ДАМТН е проверила 4390 язовира

След Нова година ще има глоби за неизпълнени предписания

Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) е проверила всички потенциално опасни язовири в страната. По данните на МВР те са 804 и са собственост съответно на: НЕК ЕАД, предприятие “Язовири и каскади” – 31, ВиК дружествата към МРРБ – 11, дружествата към МЗХ - 173, поделение на МО - 1 язовир и 588 са общинска и друга собственост.

продължава>
 
Понеделник, 28 Ноември 2016 13:50

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уважаеми дами и господа,
Уведомяваме Ви, че на интернет страницата на ДАМТН, раздел „Конкурси/Обяви“  в  е публикувана обява от ДАМТН до всички заинтересовани лица за избор на лицензиран изпълнител за ликвидация, унищожаване и предаване на дълготрайни активи и материали в ДАМТН.

 
Понеделник, 21 Ноември 2016 17:09

Масови проверки на везни на пазари в градовете Варна и Шумен

В периода 07-18.11.2016 г. инспектори от Регионален отдел „Метрологичен надзор Североизточна България“ на Главна дирекция „Метрологичен надзор“ на ДАМТН,  организираха и извършиха извънредни надзорни проверки на 4 пазара в гр.Варна и 1 пазар в гр.Русе за спазване на задълженията по Закона за измерванията от лицата, които използват везни при продажбата на плодове и зеленчуци на тези пазари.

продължава>
 
Понеделник, 24 Октомври 2016 16:49

От тази година ВАП възлага на ДАМТН да организира съвместните проверки на язовирите

ДАМТН: Всички язовири с повишен риск са вече проверени

От началото на годината инспекторите на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) са проверили 3508 язовира, което е приблизително 70 % от общия брой в страната. Проверени са основни язовири и тези с повишени рискови стойности.

Допълнително са извършени 392 извънредни проверки по сигнали или в резултат на усложнена метеорологична обстановка. Издадени са 7 акта за неизпълнени предписания - 2 в София област (на общините Костинброд и Сливница), 1 за област Видин (община Брегово), а останалите са в област Враца (общините Враца и Хайредин - 2 броя).

продължава>
 
Петък, 14 Октомври 2016 15:40

Широкообхватен контрол на търговски обекти за разпространение на течни горива е осъществен под координацията на Междуведомствения център за противодействие на контрабандата и контрол на движението на рискови стоки и товари в ГДБОП

Проверките са осъществени от служители на Министерството на вътрешните работи, Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и Националната агенция за приходите.

продължава>
 
Петък, 14 Октомври 2016 15:39

Мерките за безопасност и засилените проверки водят до намаляване на инцидентите с асансьори

Изискванията за подобряване на безопасността на асансьорите в страната са регламентирани в глава пета от Наредбата за безопасна експлоатация и технически надзор на асансьори, която влезе в сила през 2014 г. Ползвателите имаха период от 2 години да изпълнят изискванията. Срокът изтича на 1 януари 2017 г.
В наредбата са разписани пет мерки за подобряване на безопасността, като са взети предвид опасностите, които трябва да бъдат предотвратени и стойността на изпълнението им.

продължава>
 
Петък, 14 Октомври 2016 15:29

Проверка на борси и пунктове за продажба на грозде

На 06 и 07.10.2016  г. инспектори на Главна дирекция „Метрологичен надзор“ от  Регионален отдел „Метрологичен надзор Североизточна България“, извършиха проверки на лицата, които използват везни при продажбата на грозде на борси, временни пунктове и пазари в гр. Варна, гр. Добрич, гр. Шумен и гр. Търговище.

продължава>
 


Банер
Банер