Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

Петък, 01 Февруари 2019 15:20

Производителят - LAZER SPORT NV, Белгия съобщава за кампания по изземване от крайните потребители на каски за велосипедисти с марка Lazer

LAZER SPORT NV, Белгия стартира кампания по изземване от крайните потребители на каски за велосипедисти с марка LAZER от следните модели:

  • BLC2005661567;
  • BLC2005661568;
  • BLC2177882496;
  • BLC2177882258;
  • BLC2177882497;
  • BLC2005666793;
  • BLC2177882267;
  • BLC2005666928,

произведени през 2016, 2017, 2018 г.

продължава>
 
Понеделник, 28 Януари 2019 15:43

ДО
ЛИЦАТА И СТРУКТУРНООБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ
НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ,
ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ
ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН
НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 34А, АЛ.1 ОТ ЗТИП

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, уведомява всички лица, упражняващи надзор на съоръжения с повишена опасност и получили лицензия за това по реда на чл. 34 от Закона за техническите изисквания към продуктите, че са предприети мерки за изменения и допълнения на Наредбата за условията и реда за издаване на лицензии за осъществяване на технически надзор на съоръженията с повишена опасност и за реда за водене на регистър на съоръженията. С проекта на нормативен акт се по нов начин се урежда реда за водене на Регистър на съоръженията с повишена опасност. Промените предвиждат в задължение за органите за технически надзор, в кратки срокове, след влизане в сила на нормативния акт да впишат в регистъра по чл. 39, ал. 2 ЗТИП   всички регистрирани пред тях СПО. За неизпълнение на посоченото задължение, срещу виновните лица ще бъдат предприети мерки за налагане на административно наказание.

Във връзка с горното Държавната агенция за метрологичен и технически надзор Ви уведомява, че Регистърът на съоръженията с повишена опасност е достъпен на линк: http://85.14.28.156:8080/damtn-system-web.

За осигуряването на достъп и вписване в Регистъра на СПО е необходимо, да подадете писмено заявление до председателя на ДАМТН, чрез съответния регионален отдел на Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор“, в което да посочите:
1. наименованието на лицензираното лице;
2. № на издадената лицензия;
3. трита имена на лицата, които ще извършват вписванията в регистъра.

Потребителското име и паролата ще Ви бъдат предоставени не по-късно от 3 работни дни от постъпването на заявлението в ДАМТН, чрез съответния регионален отдел.

Ръководство за използване на системата е налично в меню ПОМОЩ – РЪКОВОДСТВО.

За предоставянето на потребителско име и парола не се дължи такса.

Лицата, на които са предоставени потребителско име и парола, могат да проверят верността на въведените от тях данни за регистрираните СПО.

Тестовият период на Регистъра на СПО ще приключи на 31.01.2019 г.

На 01.02.2019 г. Регистърът на СПО ще бъде достъпен за въвеждане на данни за съоръжения, които не са вписани или съществуващите данни да бъдат актуализирани.

Моля в срок до 01.04.2019г. да въведете данните за регистрираните пред Вас съоръжения с повишена опасност.

При възникнали проблеми, моля да уведомите началника на съответния регионалния отдел на ГД ИДТН.

ПЕТЪР ГОРНОВСКИ
Председател на ДАМТН

 
Четвъртък, 24 Януари 2019 14:30

ДАМТН стартира извънредни проверки на язовирните стени и съоръженията към тях на територията на цялата страната


По разпореждане на министъра на икономиката Емил Караниколов,  Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) засилва екипите осъществяващи контрол на язовирните стени и съоръженията към тях, като в следващите дни ще провежда извънредни инспекции на проблемните водоеми. Мерките се налагат превантивно предвид очакваните обилни валежи от дъжд и сняг в някои региони на страната, които са предпоставка за рязко покачване на водните обеми.

Активиран е и оперативен щаб, който работи в централата на агенцията до нормализиране на ситуацията. Инспекторите са в постоянен контакт с представителите на местната власт и собствениците на язовири, като са уведомени и всички областни управители за завишаване на вниманието към водоемите на тяхна територия.

ДАМТН апелира собствениците на язовири да следят с повишено внимание състоянието на управляваните от тях водоеми и при необходимост своевременно да сигнализират както агенцията, така и другите компетентни органи.

продължава>
 
Понеделник, 10 Декември 2018 16:45

Състоянието на язовир „Съдиево 1“

Във връзка с публикации в медиите за състоянието на язовир „Съдиево 1“ и евентуално преливане на висока вълна през язовирната стена, Ви информираме, че предписанието по констативен протокол, издаден от Главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях“ на ДАМТН за сваляне на нивото до кота 2,5 м под "кота преливник", е изпълнено.

продължава>
 
Сряда, 05 Декември 2018 14:52

Информация за  станала авария със злополука с асансьор в МБАЛ „Света Анна“ - гр. Варна

На 4 декември 2018 г.  в Регионалния отдел „Инспекция за държавен технически надзор“ Североизточна България на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор е постъпил сигнал от служител на поддържащата фирма за станала авария със злополука с асансьор в МБАЛ „Света Анна“ - гр. Варна.

продължава>
 
Вторник, 04 Декември 2018 14:43

Национална кампания „БЕЗОПАСНА КОЛЕДА“

По традиция вече за седма поредна година Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) организира национална кампания „Безопасна Коледа“, която тази година стартира на 20 ноември. Акцентът на проверките по време на мащабната кампания е  безопасността на най-търсените продукти по време на коледните и новогодишните празниците – играчки, електрически светлинни гирлянди и пиротехнически изделия.

В периода 20 - 30 ноември инспектори от Главна дирекция „Надзор на пазара“ извършиха масирани проверки на територията на цялата страна, в търговски обекти, където са съсредоточени големи потребителски потоци и се предлагат продукти, обект на коледната кампания.

продължава>
 


Банер
Банер