Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

Четвъртък, 21 Септември 2017 09:47

Стартират интензивни проверки на ДАМТН и Областна администрация Пловдив на язовирите в региона

Стартират интензивни съвместни проверки на инспекторите на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и служителите на Областна администрация Пловдив на язовирите в региона. Координирането на общите действия бяха обсъдени на среща между председателя на ДАМТН Петър Горновски, главния секретар на агенцията Валентин Чиликов и областния управител Здравко Димитров.

продължава>
 
Сряда, 20 Септември 2017 16:23

Третокласници от Пловдив и Велико Търново се запознаха с условията за асансьорна безопасност

По инициатива на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, съвместно с Фондация „Асансьорна безопасност“ и областните управители Здравко Димитров и проф. д-р Любомира Попова, в градовете Пловдив и Велико Търново бяха организирани открити уроци по асансьорна безопасност.

продължава>
 
Вторник, 19 Септември 2017 17:07

ДАМТН проведе наблюдение на използваните везни в детски градини и ясли


Във връзка със започване на учебната година, по инициатива на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и проведени разговори с кметовете на общините Габрово, Велико Търново и столичния район Искър, съвместно с техни представители, бе извършено наблюдение на използваните везни в детски градини и ясли.

продължава>
 
Вторник, 19 Септември 2017 15:36

Информация от AXON  за предприети корективни мерки по ДИРЕКТИВА 2011/65/ЕС (Директива RoHS)

В ДАМТН е постъпила информация от Аксон Публик Сейфти Б.В. (Axon Public Safety B.V.) Аксон е вносител на продукт, наречен TASER Axon Dock – докинг станция за камери, които се носят на тялото („Продукта“), както е показано на Снимка 1*. Продуктът се продава само заедно с камера на Аксон. Постъпилата информация има за цел да ни информира за наднормено съдържание на кадмий, съдържащо се в метален болт от Продукта, както е показано на Снимка 2*, което се явява неизпълнение на изискванията на ДИРЕКТИВА 2011/65/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА (Директива RoHS), транспонирана в българското законодателство чрез Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси и Наредбата за условията и реда за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване във връзка с ограниченията за употреба на определени опасни вещества.

продължава>
 
Вторник, 19 Септември 2017 13:28

ДАМТН и ФАБ ще проведат открити уроци за асансьорна безопасност в училища в Пловдив и Велико Търново

Пловдив и Велико Търново са следващите градове, в които ще се проведат открити уроци пред учениците за повишаване на знанията им за безопасно използване на асансьори, ескалатори и подвижни пътеки. Инициативата е на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и Фондация „Асансьорна безопасност“, като се реализира съвместно с областните управители на Пловдив и Велико Търново.

продължава>
 
Понеделник, 18 Септември 2017 15:31

Ученици от столичното 125-о училище се запознаха с правилата за безопасност, когато ползват асансьори и ескалатори

Повече от 100 деца от столичното 125 СУ "Боян Пенев" се запознаха с основните правила за безопасност при използването на асансьори, ескалатори и подвижни пътеки. Събитието бе открито от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор Петър Горновски и председателят на Фондация „Асансьорна безопасност“ Емануела Фролошка. Инициативата е част от проект по програма Европа на Столична община и ФАБ, и се реализира с подкрепата на ДАМТН.

продължава>
 
Сряда, 30 Август 2017 14:53

 

Язовирите в Северозападна България имат издадени 154 предписания за отстраняване на несъответствия

Язовирите в Северозападна България имат издадени 154 предписания за отстраняване на несъответствия, като около половината от тях са свързани с технически неизправности. С цел засилване на вниманието към водните обекти в региона и предприемането на координирани действия в тази посока, председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор Петър Горновски инициира среща с областните управители на Враца, Монтана и Видин.

продължава>
 


Банер
Банер