Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

Архиви

Филтър 

 • Мобилност в държавната администрация - началник на отдел УС, Д ФА

  Конкурси
  ОБЯВА ЗА МОБИЛНОСТ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯза длъжността „началник на отдел” – 1 щатнa бройкa в Държавна агенция за метрологичен и техн...
 • Конкурс за главен директор, ГД ККТГ

  Конкурси
  ОБЯВЯВА КОНКУРСза длъжността „главен директор“ – 1 щатна бройка на главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива” (ККТГ), Дър...
 • Мобилност в държавната администрация - зам. главен директор, ГД НП

  Конкурси
  ОБЯВА ЗА МОБИЛНОСТ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯза длъжността „заместник главен директор” – 1 щатнa бройкa в Държавна агенция за метрологич...
 • Конкурс за главен директор, ГД ИДТН

  Конкурси
  ОБЯВЯВА КОНКУРСза длъжността „главен директор“ – 1 щатна бройка на главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор” (ИДТН), Дър...
 • Конкурс за инспектор - РО МН СЦБ, ГД МН

  Конкурси
  ОБЯВЯВА КОНКУРСза длъжността инспектор – 1 щатна бройка с месторабота гр. Велико Търново регионален отдел МН „Северна централна България...
 • Конкурс за старши счетоводител, О БФ, Д ФА

  Конкурси
  ОБЯВЯВА КОНКУРСза длъжността старши счетоводител – 1 щатна бройка, отдел „Бюджет и финанси“, дирекция „Финансово – административна“, Дъ...
 • Конкурс за главен инспектор - 3 щ. бр. РО НЯСС, ГД НЯСС

  Конкурси
  ОБЯВЯВА КОНКУРСза длъжността „главен инспектор” – 3 (три) щатни бройки в регионалните отдели на главна дирекция „Надзор на язовирните ст...
 • Конкурс за инспектор - 2 щ. бр. РО ЮБ, ГД НЯСС

  Конкурси
  ОБЯВЯВА КОНКУРСза длъжността „инспектор” – 2 (две) щатни бройки в Регионален отдел „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях – Ю...
 • Конкурс за длъжността „старши инспектор” – 1 щ. бр.

  Конкурси
  ОБЯВЯВА КОНКУРСза длъжността „старши инспектор” – 1 щатна бройка в Регионален отдел „Надзор на пазара Югоизточна България“, месторабот...
 • Конкурс за главен експерт, О КМ, ГД ККТГ

  Конкурси
  ОБЯВЯВА КОНКУРСза длъжността „главен експерт” – 1 щатна бройка отдел „Контролно-методичен”, главна дирекция „Контрол на качеството на ...
 • Мобилност в държавната администрация - зам. главен директор, ГД ИДТН

  Конкурси
  ОБЯВА ЗА МОБИЛНОСТ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯза длъжността „заместник главен директор” – 1 щатна бройка в Държавна агенция за метрологи...
 • Конкурс за инспектор - О ИКТГ, ГД ККТГ

  Конкурси
  ОБЯВЯВА КОНКУРСза длъжността „инспектор” – 1 щатна бройка с месторабота – гр. София, отдел „Инспекция на качеството на течните горива”, ...
 • Конкурс за младши експерт - О ИГСМП, ГД ККТГ

  Конкурси
  ОБЯВЯВА КОНКУРСза длъжността „младши експерт” – 1 щатна бройка в сектор „Стационарна лаборатория“, отдел „Изпитване на горива, смазочн...
 • Конкурс за инспектор 2 щ. бр. - ГД НЯСС

  Конкурси
  ОБЯВЯВА КОНКУРСза длъжността „главен инспектор” – 2 щатни бройки в Регионален отдел „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях ...
 • Мобилност в държавната администрация - финансов контрольор

  Конкурси
  ОБЯВА ЗА МОБИЛНОСТ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯза длъжността „финансов контрольор” – 1 щатнa бройкa в Държавна агенция за метрологичен и те...
 • Мобилност в държавната администрация - държавен експерт, Д РОС

  Конкурси
  ОБЯВА ЗА МОБИЛНОСТ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯза длъжността „държавен експерт” – 1 щатнa бройкa в Държавна агенция за метрологичен и техни...
 • Конкурс за главен секретар на ДАМТН

  Конкурси
  ОБЯВЯВА КОНКУРСза длъжността „главен секретар“ – 1 щатна бройка на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) Кратко о...
 • Конкурс за инспектор 5 щ. бр. - ГД ИДТН

  Конкурси
  ОБЯВЯВА КОНКУРСза длъжността „ инспектор” – 5 (пет) щ. бр. в регионален отдел ИДТН Западна централна България, месторабота гр. София – 2 щ. б...
 • Конкурс за инспектор 7 щ. бр. - ГД ИДТН

  Конкурси
  ОБЯВЯВА КОНКУРСза длъжността „ инспектор” – 7 (седем) щ. бр.в регионален отдел ИДТН Северозападна България, месторабота гр. Враца – 1 щ. бр.в...
 • Конкурс за началник на отдел БФ, Д ФА

  Конкурси
  ОБЯВЯВА КОНКУРСза длъжността: началник на отдел – 1 щатна бройка - отдел "Бюджет и финанси", дирекция „Финансово-административна” при Държ...