Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

Република България

Консултативният съвет за безопасната експлоатация на асансьорите стартира обсъждането на промените в Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори

Консултативният съвет за безопасната експлоатация на асансьори към председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) проведе работно заседание днес в София.

Основната тема на работната среща бе актуализирането на Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори. Промените, които следва да бъдат нанесени са с цел подобряването на техническите изисквания, правилата и нормите за безопасна експлоатация, редът за осъществяване на технически надзор на асансьорите, както и издаване на удостоверения на лица за поддържане, ремонтиране и преустройване им. По този начин ще бъдат очертани по-ясни общи политики и стратегии в областта на безопасната експлоатация на съоръжения с повишена опасност.

Разискванията в Консултативният съвет са предварителни, като след финализирането на текстовете, те ще бъдат публикувани и за обществено обсъждане.

В днешното заседание участие взеха представители на Българска асансьорна асоциация, Национален браншови съюз за поддръжка на асансьори, подемници и ескалатори, Асоциация на производителите на асансьори, Софийска асоциация на асансьорните техници, Българска асоциация на асансьорните техници, Гражданско сдружение с нестопанска цел „Професионална помощ по проблемите на асансьорните уредби“, Фондация „Асансьорна безопасност“, учебни заведения, подготвящи кадри за сектора, контролни и технически организации, инженерингови компании, управители на етажна собственост и други. От страна на агенцията участваха председателят на агенцията Петър Горновски, заместник-председателят Валтер Василев и и.д. главният директор на Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор“ Мария Вълкова.