Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

Ръководството на ДАМТН и областният управител на Хасково обсъдиха категоризирането на язовири

 

Класификация и обследване на язовирите в страната, уточняване на собствеността и отговорността за всеки конкретен воден обект. Това са първите задачи, които предстои да бъдат изпълнени, веднага след приемането на промените в Закона за водите, свързани с  управлението на водоемите. Това обсъдиха на среща днес председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор Петър Горновски и областният управител на област Хасково Станислав Дечев. В разговорите участваха още заместникът му ген. Кирил Войнов и главният секретар на ДАМТН Мима Чалева.

 

В страната има около 6 000 язовира, а Хасковска област е първенец по брой водоеми – над 2 400. Съвсем скоро ще започне класификация на язовирите в страната. Те ще бъдат обследвани за  сигурност и потенциална опасност. Промените в Закона до дни ще влязат в Парламента, а след приемането им вече ще бъде създадено Държавно предприятие, което ще стопанисва язовирите, за които общините не могат да се грижат, уточниха от ръководството на ДАМТН.

„За нас стопанисването на язовирите и безопасността на хората са от изключителна важност. Темата е много актуална за областта, затова се надявам с приемането на промените в Закона за водите, всички неясноти да бъдат отстранени. Така всеки собственик ще поеме отговорността за обекта си и ще гарантира сигурността на населението“, подчерта областният управител на Хасково Станислав Дечев.