Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

Правителството одобри ген. Кирил Войнов за временно изпълняващ функциите на председател на ДАМТН

Правителството одобри ген. Кирил Войнов за временно изпълняващ функциите на председател на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН). До сега длъжността председател на агенцията се изпълняваше от Петър Горновски. Към настоящия момент той е в невъзможност да извършва задълженията си за продължителен период от време, поради здравословни причини. За да се осигури нормалното функциониране на ДАМТН и да не се препятства дейността й, се налага до завръщането на титуляря да бъде определен временно изпълняващ функциите на председател.

До момента ген. Кирил Войнов изпълнява длъжността заместник- председател на ДАМТН. Той притежава необходимото ниво на образование и професионална компетентност да изпълнява функциите на председател на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор. Предлаганата кандидатура е съобразена с изискванията на Закона за администрацията.Ген. Кирил Войнов е възпитаник на Школата за запасни офицери. Специализирал е в Москва, където получава инженерна квалификация. В периода 1994 – 2006 г. е директор на Национална служба „Пожарна и аварийна безопасност“. През 2016 г. е назначен на поста главен директор на Главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях“ към Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, а от началото на 2018 г. заема длъжността заместник-председател на агенцията. Владее руски език.