Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

Не използвайте везната от снимките за търговски цели!

Не използвайте везната от снимките за търговски цели !В интернет сайтове за обяви се рекламира и разпространява чрез доставка с куриерски фирми везна с неизвестен произход и производител, с поставени неправомерно маркировки, фалшиви надписи, имитации на знаци за извършена метрологична проверка, инструкции за употреба и гаранционна карта. Везната е атрактивна със значително по-ниската цена.

Показаната на снимките везна не отговаря на изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и наредбите по чл. 7 от него. Тя не следва да се използва за търговски и други приложения, подлежащи на законов метрологичен контрол. В противен случай, ползвателите подлежат на санкции по реда на Закона за измерванията.

В случай на съмнения, преди да закупите везна на многократно по-ниска цена, препоръчваме да се консултирате с регионалните отдели на Главна дирекция „Метрологичен надзор“. За контакти – публикувания на страницата телефонен указател на ДАМТН.

Не използвайте везната от снимките за търговски цели ! Не използвайте везната от снимките за търговски цели ! Не използвайте везната от снимките за търговски цели !
Не използвайте везната от снимките за търговски цели ! Не използвайте везната от снимките за търговски цели !
Не използвайте везната от снимките за търговски цели ! Не използвайте везната от снимките за търговски цели !