Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

Определен за изпълнител на обществената поръчка с предмет „Автокаско на МПС, собственост на ДАМТН“:

Застрахователно дружество Евроинс АД