Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на застрахователни услуги“

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на застрахователни услуги“

Oпределените за изпълнители на обществената поръчка с предмет „Извършване на застрахователни услуги“ по обособени позиции