Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на компютърна и офис техника“

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на компютърна и офис техника“

Определен за изпълнител на обществена поръчка с предмет "Доставка на компютърна и офис техника": СТЕМО ООД