Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

Публична покана за обществена поръчка с предмет: „Извършване на ограничени строително-монтажни работи за две лаборатории към ДАМТН”

Публична покана за обществена поръчка с предмет: „Извършване на ограничени строително-монтажни работи за две лаборатории към ДАМТН”