Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

Доставка на метални съдове за еднократна употреба използвани за взимане на проби от течни горива за нуждите на ГД Контрол на качеството на течните горива

Покана за предоставяне на оферти за "Доставка на метални съдове за еднократна употреба използвани за взимане на проби от течни горива за нуждите на ГД Контрол на качеството на течните горива"