Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

Извършване на дезинсекция, дератизация и дезакаризация на сградите и прилежащите към тях терени ползвани от Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

Покана за предоставяне на оферти за "Извършване на дезинсекция, дератизация и дезакаризация на сградите и прилежащите към тях терени ползвани от Държавна агенция за метрологичен и технически надзор"

Покана

Приложение 1

Приложение 2