Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

Доставка на канцеларски материали и консумативи за офис техника за нуждите на ДАМТН

Публична покана с предмет: „Доставка на канцеларски материали и консумативи за офис техника за нуждите на ДАМТН“.

Подаването на документите е в срок до 14:00 на 23.09.15 г. (сряда).


» [23.9.2015 г.]

Оттегляне на публична покана