Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

Доставка, чрез покупка на два броя нови леки високопроходими автомобили за нуждите на ДАМТН
There are no translations available.

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка, чрез покупка на два броя нови леки високопроходими автомобили за нуждите на ДАМТН”

Срокът за подаване на офертите е до 17:00 часа на 03.12.2015 г. (четвъртък).