Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

Нова награда на ЕС за отличаване на лидерите в областта на безопасността на продуктите

Брюксел, 25 февруари 2019 г.

Днес Европейската комисия стартира нова награда за безопасност на продуктите, с която ще бъдат отличавани предприятията, които имат забележителни постижения в областта на безопасността на продуктите. Приканваме предприятията — малки и големи — да кандидатстват за тази награда в категориите „продажби по интернет“ и „продукти за грижа за децата“. Победителите ще получат своите награди през септември тази година от Вера Йоурова, еврокомисар по въпросите на потребителите.

Всички потребители очакват и заслужават безопасни продукти. С тази нова награда ще бъде отдадено признание на дружествата, които поставят безопасността на продуктите в основата на своята дейност и които не се придържат само към изискванията на ЕС. Тя е за тези, които осъществяват иновации и инвестиции, за да подобрят безопасността на своите продукти и услуги, и по този начин повишават стандартите за защита на потребителите в цяла Европа.

продължава>
 

ДАМТН стартира кампанийна проверка по повод Деня на потребителя 2019 г.

По повод Световния ден на потребителя, който се отбелязва на 15 март, инспекторите от „Главна дирекция „Надзор на пазара“ при Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) стартират кампанийна проверка в търговски обекти на територията на цялата страна. Тя започва от днес и ще продължи до края на седмицата, като и тази година е под егидата на Министерството на икономиката. Инициативата се провежда ежегодно, повече от 10 години като има за цел фиктивното и ефикасното подпомагане на потребителите за осигуряването и гарантирането на тяхната безопасност.

Инспекторите на агенцията ще следят приоритетно за безопасното разпространение в търговската мрежа на промоционални продукти и продукти в ниския ценови диапазон, за които се предполага. Основните продукти, които попадат в тазгодишната кампания са от различни категории, като в тях попадат електроуреди, играчки, ръчни електроинструменти, лични предпазни средства, офис техника, продукти по отношение на енергийна ефективност, газови уреди и др.

За констатираните несъответствия на всички проверени, по време на кампанията продукти ДАМТН ще предприеме законосъобразни действия.

продължава>
 

20 май – международен ден на метрологията

Покана за XV-та научно-практическа конференция "МЕЖДУНАРОДНАTA СИСТЕМА ЕДИНИЦИ, SI - фундаментално по-добра" 20 май 2019 г.

 

Производителят - LAZER SPORT NV, Белгия съобщава за кампания по изземване от крайните потребители на каски за велосипедисти с марка Lazer

LAZER SPORT NV, Белгия стартира кампания по изземване от крайните потребители на каски за велосипедисти с марка LAZER от следните модели:

  • BLC2005661567;
  • BLC2005661568;
  • BLC2177882496;
  • BLC2177882258;
  • BLC2177882497;
  • BLC2005666793;
  • BLC2177882267;
  • BLC2005666928,

произведени през 2016, 2017, 2018 г.

продължава>
 
За информация - до лицата по чл. 34 от ЗТИП

ДО
ЛИЦАТА И СТРУКТУРНООБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ
НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ,
ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ
ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАМТН
НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 34А, АЛ.1 ОТ ЗТИП

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, уведомява всички лица, упражняващи надзор на съоръжения с повишена опасност и получили лицензия за това по реда на чл. 34 от Закона за техническите изисквания към продуктите, че са предприети мерки за изменения и допълнения на Наредбата за условията и реда за издаване на лицензии за осъществяване на технически надзор на съоръженията с повишена опасност и за реда за водене на регистър на съоръженията. С проекта на нормативен акт се по нов начин се урежда реда за водене на Регистър на съоръженията с повишена опасност. Промените предвиждат в задължение за органите за технически надзор, в кратки срокове, след влизане в сила на нормативния акт да впишат в регистъра по чл. 39, ал. 2 ЗТИП   всички регистрирани пред тях СПО. За неизпълнение на посоченото задължение, срещу виновните лица ще бъдат предприети мерки за налагане на административно наказание.

Във връзка с горното Държавната агенция за метрологичен и технически надзор Ви уведомява, че Регистърът на съоръженията с повишена опасност е достъпен на линк: http://85.14.28.156:8080/damtn-system-web.

За осигуряването на достъп и вписване в Регистъра на СПО е необходимо, да подадете писмено заявление до председателя на ДАМТН, чрез съответния регионален отдел на Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор“, в което да посочите:
1. наименованието на лицензираното лице;
2. № на издадената лицензия;
3. трита имена на лицата, които ще извършват вписванията в регистъра.

Потребителското име и паролата ще Ви бъдат предоставени не по-късно от 3 работни дни от постъпването на заявлението в ДАМТН, чрез съответния регионален отдел.

Ръководство за използване на системата е налично в меню ПОМОЩ – РЪКОВОДСТВО.

За предоставянето на потребителско име и парола не се дължи такса.

Лицата, на които са предоставени потребителско име и парола, могат да проверят верността на въведените от тях данни за регистрираните СПО.

Тестовият период на Регистъра на СПО ще приключи на 31.01.2019 г.

На 01.02.2019 г. Регистърът на СПО ще бъде достъпен за въвеждане на данни за съоръжения, които не са вписани или съществуващите данни да бъдат актуализирани.

Моля в срок до 01.04.2019г. да въведете данните за регистрираните пред Вас съоръжения с повишена опасност.

При възникнали проблеми, моля да уведомите началника на съответния регионалния отдел на ГД ИДТН.

ПЕТЪР ГОРНОВСКИ
Председател на ДАМТН

продължава>
 

ДАМТН стартира извънредни проверки на язовирните стени и съоръженията към тях на територията на цялата страната


По разпореждане на министъра на икономиката Емил Караниколов,  Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) засилва екипите осъществяващи контрол на язовирните стени и съоръженията към тях, като в следващите дни ще провежда извънредни инспекции на проблемните водоеми. Мерките се налагат превантивно предвид очакваните обилни валежи от дъжд и сняг в някои региони на страната, които са предпоставка за рязко покачване на водните обеми.

Активиран е и оперативен щаб, който работи в централата на агенцията до нормализиране на ситуацията. Инспекторите са в постоянен контакт с представителите на местната власт и собствениците на язовири, като са уведомени и всички областни управители за завишаване на вниманието към водоемите на тяхна територия.

ДАМТН апелира собствениците на язовири да следят с повишено внимание състоянието на управляваните от тях водоеми и при необходимост своевременно да сигнализират както агенцията, така и другите компетентни органи.

продължава>
 

Състоянието на язовир „Съдиево 1“

Във връзка с публикации в медиите за състоянието на язовир „Съдиево 1“ и евентуално преливане на висока вълна през язовирната стена, Ви информираме, че предписанието по констативен протокол, издаден от Главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях“ на ДАМТН за сваляне на нивото до кота 2,5 м под "кота преливник", е изпълнено.

продължава>
 
Още статии...
«НачалоПредишна12345678910СледващаКрай»