Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

Играчки
Играчка – запалка, съдържаща хранителен продукт – сладка течност (привлекателна за децата и неразличима от истинска запалка) се разпространява в нарушение на приложимото към нея законодателство

Играчка запалка, съдържаща сладка течност, модел Gas Lighter Liquid Candy, баркод 6954302911110, предназначена за деца от всички възрасти, вносител Експрес 2Д, България, привлекателна за децата и неразличима от истинска запалка.

Играчката се разпространява в нарушение на приложимото към нея законодателство от фирма Експрес 2Д - без нанесена маркировка за оценено съответствие СЕ и без посочени данни за производител.

В резултат на констатираните нарушения разпространението на несъответстващите играчки е спряно със заповед. Към отговорния икономически оператор са предприети административнонаказателни действия.

 
Тротинетка с три колела с произход Китай носи риск от физическо нараняване

Тротинетка с три колела, две отпред и едно отзад, модел PLAY 1, партиден/сериен номер NTMP3REVG-00000/1436123.TEM, баркод 3429322012015, предназначена за деца от 2 до 5 години, с произход Китай носи риск от физическо нараняване

Играчката се предоставя от търговеца Декатлон България с опаковка и с нанесена СЕ маркировка за съответствие.

Риск, свързан с продукта: В резултат на изпитване по метод, указан в т. 8.23.1 (Играчки, предназначени да издържат теглото на дете) от БДС 71-1+А3:2014 „БЕЗОПАСНОСТ НА ИГРАЧКИ. Част 1: Механични и физични свойства” е установено, че играчката се преобръща, с което не е изпълнено изискването, посочено в т. 4.15.1.4 (Стабилност) от същия стандарт.

Неизпълнението на изискването за стабилност на играчката представлява потенциален риск от падане и нараняване на децата от 2 до 5 години, за които е предназначена играчката и които развиват начални умения на игра с играчка от тази категория.

Търговецът е уведомен за наличието на риск при употребата на играчката, за да информира производителя, с цел в бъдещото производство рискът да е преодолян или сведен до минимум.

От търговеца е получена информация, че няма наличност от доставените от Франция 8 броя играчки.