Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

Газови уреди

ДАМТН спря разпространението и изтегли от пазара газова готварска печка, която представлява риск за българските потребители

ДАМТН извърши проверка по постъпил сигнал за газова готварска печка, свободно стояща, с 4 броя газови горелки и капак, марка: HANSA, модел: FCGW51090/TYPE 5010GG1.22POW, с производител: Amica S.A., ul. Mickiewicza 52, 64-510, WRONKI, POLAND, за която е установено, че се предлага на пазара на сайта eMAG „ДАНТЕ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ С.А.

В резултат на проверката е констатирано, че газовите печки НЯМАТ "специално устройство, което да предотвратява натрупването на опасно количество неизгорял газ в тези пространства или помещения“, с което не е изпълнено съществено изискване на чл. 26, ал. 1 Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на газови уреди (НСИОСГУ).

Установено е по безспорен начин, че гореописаните газови печки, представляват потенциален риск от експлозия и пожар при употребата им, тъй като изгасналият пламък на горелката ще даде възможност да се натрупа неизгорял газ в помещението. Това води до сериозна опасност за живота и здравето на потребителите, както и до настъпване на сериозни материални щети за тях.

В резултат на констатираните несъответствия ДАМТН предприе следните действия:

  • Забрани разпространението и нареди със заповед изтегляне от пазара на несъответстващите газови печки.
  • Информира полския орган по надзор на пазара за установените несъответствия с цел сезиране за проверка към производителя.