12 на сто от проверените везни и теглилки в търговската мрежа не отговарят на изискванията

За първите 5 месеца на 2016 г. Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) е проверила 2 213 везни в 1 474 обекта в търговската мрежа и е открила 264 везни и теглилки, които не отговарят на изискванията. От тях 7 везни са от неодобрен тип.

За същия период са проверени 338 обекта, функциониращи на територията на пазари и тържища, в които е установено използването на 413 везни и теглилки, от които 31 везни (около 8 % от проверените) са без валиден знак от проверка. При проверките е установено и използването на 24 везни от неодобрен тип. През цялата 2015 г. са извършени проверки в над 2 700 обекта, на територията на цялата страна, в които се използват малко над 4 100 везни и теглилки. В търговските обекти са открити 261 неизправни везни и теглилки, а от проверените 1 041 везни и теглилки, намиращи се на пазари и тържища, 227 са били неизрядни.

За първите пет месеца на 2016 г., по жалби и сигнали на граждани, са проверени 19 обекта в търговската мрежа. За общо 8 везни е установено несъответствие с изискванията – използвани са без валидни знаци за последваща проверка. Извършени са проверки и на 13 обекта, функциониращи на територията на пазари и тържища, в които се използват общо 13 везни, за 9 броя е констатирано, че не отговарят на законовите изисквания.  За миналата година проверките по жалби на граждани са в 27 търговски мрежи. От проверените 76 везни, 27 са били неизрядни. По-големи нарушения е имало при пазарите и тържищата, от проверени 96 везни и теглилки, повече от половината (56) не са отговаряли на изискванията.

Физическо лице, което използва везни, които не отговарят на изискванията, се наказва с глоба от 100 до 300 лв. За същото нарушение, когато е извършено от едноличен търговец или юридическо лице, се налага имуществена санкция от 200 до 500 лв. При повторно нарушение глобата е в двоен размер.

Share this post