12 служители на ДАМТН получиха „Златен почетен знак на ДАМТН“ – трета степен от председателя на агенцията

Радка Богоева – началник на отдел „Човешки ресусрси“

Татяна Борисова – главен експерт в отдел „Човешки ресусрси“

Божидар Георгиев – системен администратор 1 степен

Димитър Петков – директор на ДФСДУП

Стефан Патъров – началник на отдел „Управление на собствеността“

Кристина Петкова – началник на отдел „Управление на проекти“

Антоанета Вълчинова – главен експерт в отдел „Финансово стопански“

Григор Къшов – главен директор на ГДИДТН

Васил Василев – главен експерт – юрист в ГДИДТН

Божидар Генков – държавен експерт в ДРОС

 

 

В последния ден на месец март 2021г., 12 отличени служители на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор получиха своя „Златен почетен знак на ДАМТН“ 3 степен от Председателя на агенцията инж. Петър Горновски.
„Благодарение на вашия професионализъм, инициативност, лоялност и всеотдайност, Държавната агенция за метрологичен надзор стана една много авторитетна и обществено значима институция. Поздравявам всеки един от вас за положените труд и усилия!“ – каза в краткото си приветствено слово инж. Петър Горновски.
При връчването на наградите, инж. П. Горновски отдаде дължимата почит и на починалия наскоро от COVID-19 главен инспектор Евгени Генов от Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор“. Работилият на “първа линия” главен инспектор Евгени Генов беше отличен посмъртно със „Златен почетен знак на ДАМТН“ трета степен. Знакът и грамотата ще бъдат получени от близките на починалия държавен служител.

 

Share this post