152 търговски обекта са проверени за Никулден от инспектори на ДАМТН

В навечерието на празника на Свети Николай – Чудотворец, инспектори от Главна дирекция „Метрологичен надзор“ (ГД МН) на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) провериха 152 търговски обекта, в които се предлагат за продажба риба и рибни продукти. Сред тях са рибни борси, специализирани магазини за риба, щандове за продажба на риба и рибни продукти в големи търговски вериги, както и временно разкрити обекти за продажба на риба в цялата страна.

Проверявани са за техническа изправност, правилна употреба и за съответствие със законовите изискваните везните,  използвани за пряка продажба на риба и рибни продукти. Инспектирани са общо 169 бр. везни. За 13 от тях (7,6 % от проверените) е установено несъответствие със законовите изисквания. За шест от тези везни е констатирано, че не са от одобрен тип или са без оценено съответствие със съществените изисквания към тях. Поради тази причина, нередовните везни са спрени от използване за измервания, свързани с търговски плащания. Такива везни са използвани предимно във временно открити търговски обекти за продажба на риба. За седем везни е установено, че не са преминали изискуемата ежегодна последваща проверка, която се удостоверява с определените за целта знаци. В тази връзка са съставени протоколи за задължителни предписания, като нередовните везни са спрени от употреба.

За установените нарушения на Закона за измерванията, на шест търговци са издадени актове за установяване на административни нарушения (АУАН). Предприети се действия за съставяне на още седем АУАН. Най-много нарушения са установени на територията на градовете Сопот и Карлово.

Във връзка с настъпващите Коледни и новогодишни празници, инспекторите на ДАМТН продължават проверките в търговски обекти за продажба на месо и месни продукти.

Share this post