173 асансьора провериха инспектори на ДАМТН в Бургаска и Хасковска области

През месец юни, инспектори на Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор” (ГДИДТН) при Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) извършиха проверка за техническата безопасност на 173 броя асансьори монтирани в жилищни сгради на територията на областите Бургаска и Хасковска.

Проверените асансьори по населени места са:

  • на територията на гр. Карнобат (Бургаска област) – 57 бр. асансьори.
  • на територията на гр. Айтос (Бургаска област) – 35 бр. асансьори.
  • на територията на гр. Димитровград (Хасковска област)  – 24 бр. асансьори.
  • на територията на гр. Харманли (Хасковска област)  – 13 бр. асансьори.
  • на територията на гр. Хасково (Хасковска област)  – 34 бр. асансьора.
  • на територията на гр. Симеоновград (Хасковска област)  – 10бр. асансьори

При проверките е констатирано, че всички асансьори се експлоатират с валиден периодичен технически преглед. Поддържането, ремонтирането и преустройството на асансьорите се извършва съгласно писмени договори на ползвателите с лица получили удостоверение за поддръжка, ремонт и преустройство на асансьори, съгласно чл. 36 , ал. 1  от  ЗТИП и вписани в регистъра на ДАМТН. Установено е, че 170 бр. асансьори са с монтирани устройства за двустранна разговорна връзка, които  функционират правилно.

Един асансьор е бил спрян от експлоатация от лицето, което осъществява неговата поддръжка.

За един асансьор на територията на гр. Карнобат е установено, че устройство за двустранна разговорна връзка не функционира правилно и не може да бъде осъществена връзка с лицето, което осъществява неговото поддържане. Съоръжението е спряно от експлоатация със запис в ревизионната книга.

За един асансьор на територията на гр. Димитровград е установено, че в устройство за двустранна разговорна връзка липсва SIM карта /повредена/. При проверката е установено, че съоръжението не е в експлоатация – спряно е от лицето, което осъществява неговото поддържане.

Не са констатирани други неизправности и несъответствия.

ГДИДТН към ДАМТН ще продължи да осъществява проверки на асансьори монтирани  в жилищни сгради и в други градове на страната, с цел увеличаване на контролът върху поддържащите и надзорните фирми, за да се гарантира безопасността на хората.

 

 

 

Share this post