20 май e „Световен ден на метрологията“

 

На 20 май 1875 г. в Часовниковата зала на Елисейския дворец в Париж, на официалната заключителна сесия на проведената Дипломатическа конференция, представители на 17 държави тържествено подписват дипломатическия договор „Конвенция за метъра”. С конвенцията се поставя рамката за глобално сътрудничество в областта на метрологията и нейните индустриални, търговски и обществени приложения. Страните се договарят да създадат и финансират постоянно действащ научен институт – „Международно бюро по мерки и теглилки“ със седалище във Франция.  Това е първата международна организация по метрология, чиято основна цел е да поддържа международно единство на измерванията. С подписването на Конвенцията за метъра се сбъдва една от мечтите на прогресивното човечество Метричната система да стане международна и задължителна за целия свят. България се присъединява към Конвенцията за метъра през 1911 г., една година след като получава първите си еталони.

Световеният ден на метрологията – 20 май ознаменува годишнината от подписването на Конвенцията за метъра. На този ден се отбелязва приноса на всички специалисти по света, които с висок професионализъм и всеотдайност работят в изградените международни и национални инфраструктури в областта на измерванията, за развитието на теоретичната, приложната и законовата метрология  и за постигане на единство, проследимост и точност на измерванията в глобалон мащаб.

С  Решение № 342 от 17 май 2001 г. на Министерски съвет на Република България, 20 май е обявен за професионален празник на метролога в Р България.

Темата за Световния ден на метрологията през 2020 г. е „Измерванията за глобалната търговия”. Съвременната глобална икономика изисква надеждни измервания и изпитвания, които се ползват с доверие и са признати международно, и  които са предпоставка за премахване на техническите бариери пред търговията.

Нивото на развитие на високотехнологични области, които предопределят просперитета на развитие на човечеството е в пряка зависимост от съвременното развитие на измерванията. Човешкият прогрес е немислим без метрологията. Метрологията, науката за измерваниата, играе важна роля в научните открития и иновациите, промишленото производство и международната търговия, в подобряването на качеството на живот и в защитата на околната среда.

Нашата страна може да се гордее с историческия факт, че  на 15 ноември 1888 г., малко след освобождението на страната, Петото обикновено Народно събрание, проведено в град Велико Търново приема първия Закон за мерките и теглилките. Той е един от първите метрологични закони в света и е признат от световните научни среди като един от най-съвършените за времето си закони в тази област. Развиван и усъвършенстван през годините, в съответствие с развитието на науката и технологиите, Законът за измерванията е основният закон, който регулира обществените отношения в страната в областта на измерванията. Законът за измерванията защитава държавата и потребителите от неточни измервания и вредни последствия от тях. Той способства за създаване на условия за лоялна конкуренция между икономичиските оператори по отношение на спазването му.

 

„Земята измервали с крачки дедите,

с юмруци и с длани – на звяра следите,

плода – със шиника, с аршин – фестанлъка …

Кое както дойдело … Грижа и мъка!

На изтрел от лък се намирал бостанът,

на биволски рев – хълмът, на два дни път – ханът,

на хвърлей – табунът, на пет-шест егрекът …

От пълната точност далеч бил човекът!

Но бързали, бързали, бързали дните,

менели се мерките, с тях – и дедите.

За градуса, метъра, литъра, грама

настъпила нова епоха – голяма!

Започнал човекът в дълбоките нощи

да мери космически обеми и площи,

да вижда далече, вдън вирове сини,

на много и много светлинни години.

Започнал уверен, с безукорна мярка

и ток да измерва, и тяга, и кварка,

и гейзер, избликнал из земните бездни,

и слънчеви вихри, и взривове звездни.

След педята, крачката, верстата, фута

кой учен и трудов човек днес се лута?

На точната мярка, на мярката строга,

проправил е радостен път метролога.”

 

Георги Авгарски

Share this post