232 продукта провериха инспектори на Главна дирекция „Надзор на пазара” при ДАМТН

Инспектори на Главна дирекция „Надзор на пазара” (ГДНП) при Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) провериха 232 предлагани на пазара продукта. Проверката е по повод Световния ден на потребителя, който се отбелязва всяка година на 15 март. Проведена е в периода 15.03.2021 г. – 25.03.2021 г. и обхваща търговски обекти в цялата страна.

Проверените 232 броя продукти са разпределени по видове както следва:

– 11 броя предлагани в интернет детски играчки;

– 165 броя електрически уреди;

– 56 броя лични предпазни средства.

За 114 от проверените продукти е установено, че съответстват на изискванията.

118 продукта са с констатирани несъответствия. От тях 95 броя са били без инструкция за употреба, 24 броя са били без маркировка за съответствие „CE“, 75 броя са били без наименование и адрес на производител и вносител, 31 броя не са били придружени от ЕС декларация за съответствие. С други несъответствия са били 9 броя продукти.

За установените нарушения на действащото законодателство предстои съставяне на актове за административни нарушения на отговорните икономически оператори.

Във връзка с направените констатации, ГДНП към ДАМТН ще продължи да осъществява проверки за да се ограничи предлагането на пазара на несъответстващи на изискванията продукти.

Share this post