26 екипа инспектори на ДАМТН проверяваха изправността на 267 басейна в цялата страна

В последните три дни на месец януари 2020г., 26 екипа инспектори на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) провериха 267 плувни басейна на територията на областите София-град, софийска, пловдивска, пазарджишка, бургаска, варненска, русенска, разградска, добричка, ловешка, габровска и великотърновска. Проверките обхващат осигуряването на правилна и безопасна техническа експлоатация и поддържане на елементите за вграждане, филтрация и помпи в тях. В проверката са участвали служители на три дирекции в ДАМТН. Водеща при проверките е била Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор“ (ГД ИДТН), в чиито законови правомощия влиза надзора на техническите съоръжения на плувните басейни.

Открити са множество несъответствия със законовите изисквания, за което са направени предписания за отстраняване. Най-често срещаните несъответствия са били:

– липса на инвестиционен проект, или техническа документация;

-липса на назначена комисия съгласно чл. 11, ал.1 от „Наредба за правилна и безопасна техническа експлоатация и поддръжка на елементи за вграждане, филтрация и помпите към плувните басейни – самостоятелни, или  прилежащи към места за настаняване“ (НПБТЕПЕВФППБСПМН);

-обектите не са имали съставени досиета на басейните.

Тази проверка е третата по ред, след извършените от ДАМТН в края на месец септември и през месец октомври 2019г. При трите инспекции са проверени общо 810 басейна.

Анализът на резултатите от проверката показва, че се запазва вече установената тенденция, стопанисващите басейните лица да не познават нормативната база, не са информирани за съществуването на НПБТЕПЕВФППБСПМН, липсват протоколи от проверка на комисията съгласно чл. 11, ал. 1 от НПБТЕПЕВФППБСПМН. Установено е, че информацията в публикуваните от РЗИ регистри на плувни басейни, които се използват за обществени цели, често се различава с тяхното реално състояние.

Установено е, че констатираните несъответствия се повтарят и практически се наблюдават при всички проверки на плувни басейни.

Надзорът и инспекциите на служители на ДАМТН, за изпълнение на изискванията на НПБТЕПЕВФППБСПМН ще продължават, съгласно утвърдения план на агенцията. При установено неизпълнение на дадените предписания, инспекторите на ДАМТН ще прилагат с цялата им сила предвидените от Закона за туризма административно-наказателни мерки.

11.02.2020г.

Пресцентър на ДАМТН

Share this post