40% от проверените през 2016 година играчки не отговарят на изискванията, а 15% са доказано опасни Интернет търговията се очерта като един от основните проблеми при безопасността

Това стана ясно по време на кръглите маси, организирани от Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) по повод Международния ден на потребителите. Те се  проведоха на 15 март (сряда) в София и Варна под егидата на министъра на икономиката на Република България.

Темата на събитието в град София бе „Играчката – забавна, полезна и безопасна“ и бе открито от Огнян Златев – ръководител на представителството на Европейската комисия в България. Той определи защитата на здравето, интересите и безопасността на общността като приоритетни за Европейската комисия.

Сред официалните гости бяха директорът на  дирекция „Техническа хармонизация и политика за потребителите“ към Министерство на икономиката Силвана Любенова, председателят на управителния съвет на Български институт за стандартизация Ивелин Буров и заместник-председателят на ДАМТН Маргарита Юлиянова, която заяви:

„Целта на събитието е да фокусира вниманието и усилията към пускането на безопасни продукти на Европейския пазара. Усилията за това са ежедневни и идват от ГД „Надзор на пазара“ при ДАМТН, които непрестанно следят за безопасността на продуктите и  организират кампании, целящи пълна информираност на потребителите.“

На кръглата маса бе представена информация от резултатите от проведените от ДАМТН през 2016 година проверки на играчки, които сочат, че  40%  от проверените продукти не съответстват на изискваният, а 15% са доказано опасни.

В заключение, главният директор на ГД „Надзор на пазара“ Мирослав Йотов, сподели:
„Взаимодействието с всички контролни органи, включително с органите на Министерство на вътрешните работи и Национална агенция за приходите, допринася за повишаването на ефективността и ефикасността на действията на надзорните органи“.

По време на събитието опит и добри практики обмениха представители на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, Комисията за защита на потребите (КЗП), Българска национална асоциация „Активни потребители“, Българска браншова организация „Детски играчки“, Факултетът за начална и предучилищна педагогика към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (ФНПП, СУ), Български институт за стандартизация и Агенция „Митници“.

Активно участие взеха и представители на големи търговски вериги, на Столична община, детски градини и производители, които заедно с контролните органи проведоха конструктивен диалог и положиха добро начало на още по-тесни партньорски взаимоотношения във връзка с безопасността на детските играчки.

Представени и обсъдени бяха следните теми:

Кръглата маса във Варна също предизвика голям интерес сред обществеността. Темата там бе „Безопасни потребителски продукти и услуги“, а участие взеха над 80 представители на различни институции.

Приветствията бяха отправени от представителите на организаторите Мариета Мухтарова – държавен експерт в ГДНП на ДАМТН,  проф. д-р Евгени Станимиров – зам. ректора по учебната дейност и акредитация от ИУ – Варна и проф. д-р Зоя Младенова –   директора на Научно-изследователския институт.

Сред участниците в събитието бяха преподаватели от Община Варна, ДАМТН, Българска търговка промишлена камара – Варна, преподаватели и студенти от Икономически университет – Варна, както и нотифицирани органи – Мултитест ООД и Елтест сертификация ООД. В събитието се включиха и представители на Информационен център “Европа Директно” – Варна, които споделиха въпроси, зададени от потребители относно Интернет търговията.

По време на дискусията бяха споделени и проблеми, възникващи при извършване на проверки при Интернет търговията, която се очерта като актуален проблем и остана открит въпрос за обсъждане на други такива форуми. Отношение по проблема взеха и представители на Агенция „Митници”.

Кръглата маса в морската столица постави основата за едно по-тясно сътрудничество, устойчиво партньорство между контролни и общински органи, университети, неправителствени организации, нотифицирани органи, икономически оператори в областта – защита на потребителите и обществените интереси.

Share this post