41-во заседание на групата за административно сътрудничество към Директива 2014/30/ЕС за електромагнитна съвместимост

Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) бе домакин на 41-то заседание на групата за административно сътрудничество към Директива 2014/30/ЕС (ADCO EMC), което се проведе от 26 до 29 септември в гр. София. Председател на срещата бе г-н Стефан Уилкелман от Германия, като присъстваха делегати от 25 държави-членки на Европейския съюз, представител на Европейската комисия и наблюдатели от Босна и Херцеговина. Участниците бяха привествани от ръководството на ДАМТН.

Заседанието се проведе в духа на взаимно сътрудничество и конструктивен диалог. Дискутирани бяха въпроси относно прилагането на Директива 2014/30/ЕС и подобряване дейността на органите за надзор на пазара.
След редовното заседание чуждестранните делегати имаха възможността да се запознаят с историческото и културно наследство на България.
До края на 2016 година Държавна агенция за метрологичен и технически надзор ще бъде домакин на поредица от европейски инициативи, свързани с конкретни функции на Главна дирекция „Надзор на пазара“.

Share this post