ДАМТН в сътрудничеството с икономическите оператори, преустанови предлагането и изтегли от пазара 5 модела електрически кани за загряване на вода

ДАМТН,  на основание подаден сигнал, извърши проверка, закупи образци и частично изпита в лаборатория партиди от 5 модела битови електрически кани за загряване на вода: търговска марка SENCOR®, модел SWK2510WH, партида/сериен № 2017251006, баркод 8590669211562; търговска марка SENCOR®, модел SWK1500, партида/сериен № 2017150004, баркод 8590669059522; търговска марка FINLUX®, модел FK-17227, партида/сериен № ZS151050294, баркод 1028397000006; търговска марка CROWN, модел CK-1832, партида/сериен № ZS180203458, баркод 1035748000004 и търговска марка Rohnson, модел R-792, партида/сериен № А87С1709Д02566, баркод 5202561532135.

Резултатите от извършените изпитвания, по част от приложимите хармонизирани стандарти БДС ЕN 60335-1:2012+А11:2014+ АС:2014+А13:2017 и БДС ЕN 60335-2-15:2016, показват, че партидите посочени модели ел. кани не отговарят на приложимите към тях изискванията, определени в Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението. Изпитванията се отнасят само за посочените партиди.

Относно несъответстващите електрически кани за загряване на вода,  ДАМТН предприе следните действия: В сътрудничеството с икономическите оператори, преустанови  предлагането и изтегли  от пазара 1 239 броя, от несъответстващите партиди, от визираните 5 модела електрически кани.

kani-1
kani-3
kani-5
kani-2
kani-4

Share this post