913 продукта в над 300 обекта провериха инспектори на ДАМТН при кампанията „Безопасна Коледа 2020“

 

При проведената от Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) кампания „Безопасна Коледа 2020“, инспектори от Главна дирекция „Надзор на пазара“ (ГД НП) са проверили общо 913 различни продукта в над 300 търговски обекта в цялата страна. Кампанията на ДАМТН стартира за пореден път на 17 ноември 2020г. и продължи до 22 декември 2020г.

Обект на проверки бяха следните продуктови групи от стоки, които традиционно се продават у нас за Коледните и новогодишни празници:

1.    320 различни вида електрически светлинни гирлянди. За 123 от тези продукти е установено, че не отговарят на изискванията.

– При 50 от тях не е имало инструкции за употреба на български език;

– При 50 броя са открити видими несъответствия;

– 93 броя различни гирлянди са били без наименование и адрес на икономическия оператор, пуснал продукта на пазара.

2.    197 пиротехнически изделия от различни категории. За 29 броя от тях са установени несъответствия, като за 28 от тях са открити по три вида несъответствия, както следва:

– 28 изделия са били без СЕ маркировка за съответствие;
– 28 броя са били без наименование и адрес на икономическия оператор, пуснал продукта на пазара;
– 28 изделия са били без инструкции за употреба на български език и без предупредителни текстове на български език.

3.    396 различни играчки, включващи електрически играчки и детски играчки балони. При 161 играчки са установени следните несъответствия на нормативните изисквания:

22 броя играчки са били без СЕ маркировка за съответствие;
108 играчки са били с инструкции за употреба, които не съответстват по обем и съдържание на изготвените от производителите;

125 играчки са били без обявено наименование и адрес на отговорния икономическия оператор.

Анализът на проведената кампания „Безопасна Коледа 2020“ показва, че както и при проведената коледна кампания през  2019г. се запазва тенденцията на пазара да се  продават играчки, пиротехнически изделия и ел. светлинни гирлянди  без инструкция за употреба или с несъответстваща по обем и съдържание на изготвената от производителя. Наблюдава се и отсъствие на наименование и адрес на отговорния икономическия оператор. Открити са и играчки и ел. светлинни гирлянди, които не отговарят на съществените изисквания за безопасност (видими несъответствия). За тях са издадени заповеди за спиране на продажбите на пазара.

За констатираните несъответствия на  проверените по време на кампанията “Безопасна Коледа“ светлинни гирлянди, играчки и пиротехнически изделия, ДАМТН е предприела всички законосъобразни действия към отговорните икономически оператори.

Share this post