Обява за конкурс за длъжността „системен администратор II степен“ – 1 щ. бр. в ОАИО, ДАПИО, ДАМТН