Обява за конкурс за длъжността „инспектор“ – 1 щ. бр. в РО МН ЮЦБ, ГД МН