Проверки на Главна дирекция „Надзор на пазара“ през месец септември 2022г.