Инспектори от ГД ИДТН при ДАМТН провериха техническата безопасност на 62 асансьори в гр. Плевен, гр. Червен бряг и гр. Ловеч