Обява за конкурс за длъжността „старши юрисконсулт“ – 1 щатна бройка в О АИО, Д АПИО