Обява за конкурс за длъжността „главен юрисконсулт“ – O ПДОП, Д АПИО