ДАМТН извърши проверки на 348 играчки по време на своята кампания за Деня на детето