Обява за конкурс за длъжността „инспектор“ – РО МН ЮЦБ