Търговци на въглища ще бъдат проверявани в кампания на ДАМТН за контрол на качеството на твърдите горива в цялата страна