Обява за набиране на оферти за „Осигуряване на хотелско настаняване на служителите на ДАМТН при служебни пътувания в чужбина“