Обява за конкурс за длъжността „младши експерт“ – 1 щ. бр. в О КМ, ГД НП, ДАМТН