Доайени в метрологията бяха отличени със „Златен почетен знак на ДАМТН“ втора степен