ДАМТН се самосезира и направи проверка за злополука с асансьор в гр. София