Приключи ежегодната проверка на ДАМТН в „Топлофикация София“ ЕАД