Обява за конкурс за длъжността „младши експерт“ – ОКМ, ГД МН