Обява за мобилност в държавната администрация за длъжността „главен инспектор”