Обява за мобилност в държавната администрация за длъжността „началник на отдел”