Покана за „Извършване на застрахователни услуги за нуждите на ДАМТН“ в пет обособени позиции