Спиране на на административните производства по провеждане на конкурси

Във връзка Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. за обявяване на  извънредно положение (обн. ДВ, бр. 22 от 13.03.2020г.)  и в изпълнение на Закон за мерките и действията по време на извънредното положение (обн. ДВ, бр. 28 от 24.03.2020г.), уведомяваме за следното:

  1. Спират се административните производства по провеждане на конкурсни процедури за назначаване на държавни служители до преустановяване на въведеното от Народното събрание извънредно положение.

Share this post