Полезна информация за зареждане на гориво

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

  • Зареждайте само на регламентирани обекти;
  • Уверете се, че на колонката има холограмен знак от проверка и вписаната в него валидност (месец и година) не са изтекли;

  • Винаги вземайте и запазвайте касовия бон. След всяко зареждане той се отпечатва автоматично и операторът е длъжен да Ви го даде при плащането. При съмнение от Ваша страна, на по-късен етап, с него ще можете да докажете зареждането;
  • Убедете се, че преди зареждането, операторът е нулирал колонката. Бензиномерните колонки правят това автоматично след взимане на пистолета, но е желателно да се убедите лично и да присъствате през цялото време на зареждане;
  • Вместимостта на резервоара на Вашия автомобил, посочена от производителя в техническата спецификация е приблизителна и може да се различи от действителната с до 20%. Резервоарът не е еталонен съд и позоваването на номиналния му обем не е основание за оспорване на заредено количество гориво;
  • Колонките за зареждане на втечнен въглеводороден газ (пропан-бутан) се нулират ръчно от оператора и е силно препоръчително да се убедите в това, преди да започне зареждането;
  • Преди всяко зареждане, особено „до горе“, трябва да сте сигурни, че предпазния клапан, ограничаващ запълването на Вашата газова бутилка до 80% от общия й обем, е изправен и функционира правилно. Обръщаме Ви внимание, че осигуряването на техническата му изправност е Ваше задължение и че изправността му не може и не се проверява при извършване на ГТП на автомобила;
  • По време на зареждането обърнете внимание на манометъра и налягането с което се извършва пълненето;
  • ВНИМАНИЕ!!! Препълването на газовата бутилка застрашава Вашата безопасност и тази на околните.