Разширяване на обхвата на акредитация на изпитвателната лаборатория за горива, смазочни материали и присадки в ГД”ККТГ” към ДАМТН

Със  Заповед № 977 от 12.10.2009 г. на ИА”БСА”  е разширен обхватът на акредитация на Изпитвателната лаборатория за горива, смазочни материали и присадки в ГД”ККТГ” към ДАМТН.

Разширението на обхвата включва метилови естери на мастни киселини (FAME) за дизелови двигатели  – биодизели. Секторните подвижни лаборатории в гр. Плевен и гр. Бургас вече ще изпитват и съдържание на сяра за бензинови и дизелови горива.