Author - admnelly

До лицата и структурнообособените части на предприятия или организации, получили лицензия от председателя на ДАМТН на основание чл. 34А, ал.1 от ЗТИП

ДО ЛИЦАТА И СТРУКТУРНООБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ [...]