ДАМТН СТАРТИРА КАМПАНИЯ “БЕЗОПАСНА КОЛЕДА 2019”

По традиция вече за осма поредна година Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) организира национална кампания „Безопасна Коледа“. Тази година, кампанията ще бъде мащабна и ще стартира на 20 ноември. Акцентът на проверките ще е  безопасността на най-търсените продукти по време на коледните и новогодишните празници – играчки, електрически светлинни гирлянди и пиротехнически изделия.

По време на кампанията инспекторите на ДАМТН ще извършат съвместни проверки в градовете на територията на цялата страна. Ще се проверяват търговски обекти, в които са съсредоточени големи потребителски потоци и се разпространяват детски играчки, светлинни гирлянди и пиротехнически изделия.

При проверките ще се следи за наличие на маркировка за съответствие, инструкция за употреба, формални и видими несъответствия при играчките, които могат да се установят по време на проверката. Ще се обръща внимание и за наличие на обявени технически параметри, позволяващи безопасна употреба на светлинните гирлянди.

При миналогодишната кампания „Безопасна Коледа“ са били проверени общо:

– 609 бр. играчки от различни категории, марки и модели. Несъответствия са установени при 235 бр. от тях. Без маркировка за съответствие са били 88 броя играчки; при 9 броя са установени несъответствия на съществени изисквания (видими несъответствия); 117 са били с инструкции за употреба, не съответстващи по обем и съдържание на изготвените от производителите; без обявено наименование и адрес на отговорния икономическия оператор са били 207 броя играчки.

– 639 различни по вид и модел електрически светлинни гирлянди: LED гирлянди, гирлянди с нажежаема жичка, светещи въжета/херметични гирлянди и др. По време на проверката в търговските обекти са установени несъответствия при 246 вида продукти. Най-често констатираното несъответствие е липса на инструкция за употреба на български език, което е установено при 118 вида гирлянди. Открити са 21 вида електрически гирлянди без СЕ маркировка за съответствие. 62 вида гирлянди са били с видими несъответствия, а  при 136 вида продукти са открити други несъответствия.

– 309 пиротехнически изделия от категория F1, F2, F3, F4 и сценични пиротехнически изделия от категории Т1 и Т2. От тях 291 бр. са отговаряли на съответствията; при 51 бр. са открити несъответствия. В това число 16 бр. са били без маркировка за съответствие, а 13 бр. са били без инструкция за употреба на български език.

Анализът на резултатите от проведената кампания „Безопасна Коледа“ в предходната 2018 година показа, че във временно разкрити търговски обекти, в предпразничния период на пазара се разпространяват несъответстващи играчки и светлинни гирлянди от нисък ценови клас. Те са били и с неясен произход. На основание на анализа на тези факти, ще се проведе и кампанията „Безопасна Коледа 2019“.  Основната цел на предстоящите проверки е да се гарантира безопасността на потребителите и да се съхрани доброто настроение на хората в празничните дни.

Share this post