BOSCH съобщава за дефекти при газовите печки

ВАЖНО ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТE НА СВОБОДНОСТОЯЩИ ГАЗОВИ КУХНЕНСКИ УРЕДИ И ГОТВАРСКИ ПЛОТОВЕ ЗА ВГРАЖДАНЕ „BOSCH”

„БСХ Домакински уреди България” ЕООД стартира доброволна кампания за безопасност, при която ще се заменят щуцерите за газови връзки на готварски плотове за вграждане и свободно стоящи газови кухненски печки „Bosch”, които са произведени в периода от август 2006 г. до октомври 10.2011 г., за моделите: газов плот NMU4151LT; свободно стояща печка HGV64D120E; свободно стояща печка HGV74D250E; свободно стояща печка HSV64D020R; свободно стояща печка HSV74D050R.

Потребителите могат да намерят пълна информация за кампанията на https://www.gascookingsafety.com/bg-bg, където всеки притежател на гореописаните модели газови уреди може да направи проверка дали притежаваната от него газова печка или газов плот за вграждане е обхванато от кампанията. За допълнителна информация могат да се свържат с  дружеството и на телефон: 0700 20 817.

“БСХ” стартират тази кампания, тъй като са установили, че: „при определени обстоятелства, щуцер за газова връзка, монтиран на засегнатите уреди, може да получи пукнатини или да се счупи“. Те посочват, че това би доведе до неконтролирано изтичане на газ от уреда, като в много редки случаи не е изключена и възможността да възникне риск от експлозия.

„БСХ Домакински уреди България” ЕООД приканва своите клиенти, да проверят дали техният уред попада в кампанията и безплатно да замени щуцерите за газовите им връзки. Подмяната ще бъде извършена от оторизиран сервизен работник в дома на собственика.

От “БСХ” съветват: За да бъде избегната всяка опасност, ползвателите на засегнатите газови уреди да спрат незабавно подаването на газ към уреда; да не използват газовия уред до подмяна на съответния щуцер от оторизирано лице.

Share this post