Обяви по чл. 20, ал. 4 от ЗОП

януари 2021

Обява за набиране на оферти за „Доставка на технически газове за Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, Главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива“

ДАМТН публикува настоящата обява за набиране на оферти за [...]

август 2020

юли 2020

юни 2020

Обява за набиране на оферти за предоставяне на услуги от службата по трудова медицина за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците или служителите на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН)

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) публикува [...]

април 2020

януари 2020

Обява за набиране на оферти за „Доставка на технически газове за Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, Главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива“

ДАМТН публикува настоящата обява за набиране на оферти за [...]

октомври 2019