Обяви по чл. 20, ал. 4 от ЗОП

ноември 2023

май 2023

ноември 2022

септември 2022

август 2022

Обява за набиране на оферти за „Калибриране на технически средства за наблюдение и контрол за нуждите на ГД „Метрологичен надзор“ към Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) – преносими везни за контрол на предварително опаковани продукти“

ДАМТН публикува настоящата обява за набиране на оферти за [...]