Обяви по чл. 20, ал. 4 от ЗОП

октомври 2021

Обява за набиране на оферти за „Предоставяне на услуги от Служба по трудова медицина за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на служителите на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН)“

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) публикува [...]

септември 2021

Обява за набиране на оферти за „Калибриране на технически средства за наблюдение и контрол за нуждите на ГД „Метрологичен надзор“ към Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) в две обособени позиции

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) публикува [...]

август 2021

Обява за набиране на оферти за „Калибриране на технически средства за наблюдение и контрол за нуждите на ГД „Метрологичен надзор“ към Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) в две обособени позиции

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) публикува [...]

Обява за набиране на оферти за „Доставка на електронна везна за измерване на маса за анализи при изпитване на течни горива за нуждите на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН)“

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) публикува [...]

юли 2021

Обява за набиране на оферти за „Доставка на електронна везна за измерване на маса за анализи при изпитване на течни горива за нуждите на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН)“

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) публикува [...]

юни 2021

април 2021

януари 2021

Обява за набиране на оферти за „Доставка на технически газове за Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, Главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива“

ДАМТН публикува настоящата обява за набиране на оферти за [...]

август 2020