Обяви по чл. 20, ал. 4 от ЗОП

май 2023

ноември 2022

септември 2022

август 2022

Обява за набиране на оферти за „Калибриране на технически средства за наблюдение и контрол за нуждите на ГД „Метрологичен надзор“ към Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) – преносими везни за контрол на предварително опаковани продукти“

ДАМТН публикува настоящата обява за набиране на оферти за [...]

март 2022

Обява за набиране на оферти за „Контрол на физичните и химичните фактори на работната среда за Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, Главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива“

ДАМТН публикува настоящата обява за набиране на оферти за [...]

януари 2022

Обява за набиране на оферти за „Доставка на технически газове за Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, Главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива“

ДАМТН публикува настоящата обява за набиране на оферти за [...]

октомври 2021

Обява за набиране на оферти за „Предоставяне на услуги от Служба по трудова медицина за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на служителите на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН)“

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) публикува [...]

септември 2021

Обява за набиране на оферти за „Калибриране на технически средства за наблюдение и контрол за нуждите на ГД „Метрологичен надзор“ към Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) в две обособени позиции

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) публикува [...]