Обяви по чл. 20, ал. 4 от ЗОП

август 2021

Обява за набиране на оферти за „Доставка на електронна везна за измерване на маса за анализи при изпитване на течни горива за нуждите на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН)“

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) публикува [...]

юли 2021

Обява за набиране на оферти за „Доставка на електронна везна за измерване на маса за анализи при изпитване на течни горива за нуждите на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН)“

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) публикува [...]

юни 2021

април 2021

януари 2021

Обява за набиране на оферти за „Доставка на технически газове за Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, Главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива“

ДАМТН публикува настоящата обява за набиране на оферти за [...]

август 2020

юли 2020

юни 2020

Обява за набиране на оферти за предоставяне на услуги от службата по трудова медицина за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците или служителите на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН)

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) публикува [...]